เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีซีที. บิสซิเนส เซ็นเตอร์ แอนด์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการการจัดการบัญชีที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและมืออาชีพในการให้บริการ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น การตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาทางด้านภาษี และการลดภาระภาษี เพื่อให้คุณมั่นใจและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

person using MacBook pro
person using MacBook pro
black click pen beside MacBook Pro on table
black click pen beside MacBook Pro on table

ความรับผิดชอบ

หลักการของเรา

เราใส่ใจในการให้บริการและการจัดการบัญชีของธุรกิจและองค์กรทุกแห่ง ด้วยความรับผิดชอบสูงที่สุด

ความน่าเชื่อถือ

เรามุ่งเน้นให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกราย

ความเป็นมืออาชีพ

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและมืออาชีพในการจัดการบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอย่างมีคุณภาพ

เลขทะเบียน
0105550103451
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
นางสาวปาณิสา รักสัตย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีซีที. บิสซิเนส เซ็นเตอร์ แอนด์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด