บริษัท บีซีที.บิสซิเนส เซ็นเตอร์ แอนด์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ

man writing on paper
man writing on paper

รับบริการเขียนแผนธุรกิจ | BusinessPlan

pile of printing papers
pile of printing papers

เราให้บริการการจัดการบัญชีสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาทางด้านภาษี และการลดภาระภาษี เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

รับบริการเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด รับเขียนแผนการตลาด แผนธุรกิจ (business plan) รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด SWOT analysis แผนกลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ แผนการเงิน วิเคราะห์การเงิน แผนการลงทุน รับวิจัยตลาด รับทำวิจัย (research) รับทำรีเสิร์ช แจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ผล ประมวลผล SPSS ธุรกิจ เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ นักศึกษา

บริการการจัดการบัญชีที่มีคุณภาพ

เราเน้นความสำคัญของความถูกต้องและความเชื่อถือได้ในการจัดการบัญชีสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ โดยเรามุ่งเน้นให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทำงานของเรา

person holding pencil near laptop computer
person holding pencil near laptop computer

บริการอื่น ๆ

เรายังมีบริการอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับบัญชี เพื่อให้คุณมั่นใจและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ บริการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาทางด้านภาษี และการลดภาระภาษี

black ceramic mug beside white printer paper
black ceramic mug beside white printer paper
ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีรายละเอียดการรับงาน บริการให้คำปรึกษา (Consult Service) ประกอบด้วย

1. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

2. บริการรับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ(รับประกันคุณภาพ) (Business Plan)

3. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ

4. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Business Plan Cashflow)

5. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

6. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Refinance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน

7. บริการ รับเขียนแผนโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ตเมนท์ฯ พร้อมยื่นเสนอต่อสถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ

8. บริการ วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน

9. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำ บัญชี ตรวจสอบบัญชี

สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สานักงานบัญชี ฯ

10. บริการ ที่ปรึกษาด้านการตลาด รับเขียนแผนการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ

11. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัยวิเคราะห์ค่าสถิติวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS

12. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย

13. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อ

ทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ

14. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจโครงการนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ)

15. บริการ รับวางแผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์

16. บริการ รับเขียนคู่มือแฟรนไชส์ ระบบธุรกิจแฟรนไชส์

17. ที่ปรึกษาธุรกิจเว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงานการตลาดวางโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ฯ

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวางแผนธุรกิจ การบริหารทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ

ติดต่อเราได้ที่ บริษัท บีซีที.บิสซิเนส เซ็นเตอร์ แอนด์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

เราคือผู้ให้บริการงานที่ปรึกษา (Consultant) ที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการของเราเป็นอย่างดี

ด้วยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วย ประสบการณ์ มานานกว่า 12 ปี เพราะเรารู้ว่าธุรกิจของท่าน ต้องดำเนินต่อไปได้ โดยไม่มีปัญหา เราพร้อมที่จะเป็นพลังเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังไว้ และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ด้วยเราเข้าใจดีว่า การวางแผนธุรกิจ ของท่าน มีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกๆ รายที่ขอคำปรึกษาธุรกิจ กับเรา เราได้ตั้งอุดมการณ์ ในการทำงานด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานบริการของเรา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ผ่านมา มากมายหลากหลายธุรกิจ เราได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะสร้างสรรค์งานบริการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าธุรกิจของท่านจะได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ท่านต้องการ ดังนั้นเราจึงพร้อมให้บริการ หากท่านเชื่อมั่นและต้องการใช้บริการจากเรา
เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพที่หลากหลายทั้งจากธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่ให้บริการ ด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้านแผนธุรกิจ บัญชี การเงิน กฎหมาย ด้านการวางแผน วางระบบ เขียนระบบงาน เขียนแผนธุรกิจ เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน ฯลฯ พร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ ในราคายุติธรรม และเป็นเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจเอสเอ็มอีและแฟรนไชส์ แผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการตลาด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ เพื่อคนในแวดวงเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการ นักศึกษาฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป

เราคือผู้ให้บริการโดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้

  1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน

  2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่

  3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม

  5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ

  6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ

  7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจงานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss

บริการบัญชีที่มีคุณภาพด้วยความมืออาชีพ และเชี่ยวชาญ